تبلیغات
ناگفته های رویا - دکتر شریعتی

ناگفته های رویا

وقتی خواستم زندگی کنم راهم را بستند
وقتی خواستم ستایش کنم گفتند خرافات است
وقتی خواستم عاشق شوم گفتند دروغ است
وقتی خواستم گریستن گفتند دروغ است
وقتی خواستم خندیدن گفتند دیوانه است
دنیا را نگه دارید می خواهم پیاده شوم...+نوشته شده در پنجشنبه 23 آذر 1391 ساعت11:22 ب.ظ توسط رویا | نظرات |