تبلیغات
ناگفته های رویا - درددل

ناگفته های رویا

پیش بی درد دمی صحبت از درد مکن

شاخه سبز دلت را به خطا زرد مکن

مرد اگر نیست دراین شهر ولی کوه که هست

تکیه بر کوه کن و تکیه به نامرد نکن


+نوشته شده در چهارشنبه 14 دی 1390 ساعت03:10 ب.ظ توسط رویا | نظرات |